Prin rafcie furajera se intelege cantitatea de furaje data zilnic unui animal, carp sa-i satisfaca cerintele in substante nutritive, sururi si vitamine. Ratiile furajere se stabilesc in fimctie de nocme si cit mai corespunza-tor sezonului respectiv. Ca orientare, se redau doua exemple de ratii (simplificale), dupa cele intocmite de Sectia de Alimenta^ie din cadrul Institutului de Cercetari Zootehnice . La alcatuirea ratiilor este necesar sa se ^ina seama si de unele consid iatii gencrale: sa corespunda parficularitafilor biologice si fizio-logice ale animalelor rozatoare, de tip vegetarian-gra-nivor; sa contribuie la pastrarea siinatatii si obtinerea de productii ridicate; sa fie formate din furaje cit mai diferite si sa fie economice, folosindu-se in primul rind cele din produc^ia proprie si numai cele ce nu se gasesc (sroturi, faina de carne, faina de oase etc.) sa se procure din cornert; sa aiba un anumit volum si efect de balast, pentru ca iepurii sa se sirnta satui si digestia sa se faca normal. Pe cit este posibil, la furajarea iepurilor si la intocmi-rea ratiilor respective, crescatorul va tine seama si de urmatoarele recomandari practice: — In timpul verii, jumatate din cantitatea de furaje verzi sa se dea sub forma de craci sau ramurele cu frunze verzi, iar iarha se vor da ramuri din frunzare; — In crescatoriile personale, cu un numar redus de ie- puri, furajele verzi sa fie date sub forma de buruieni, iarba cosita si ramuri cu frunze; , Grauntele de ovaz sa se foloseasca indeosebi pentru masculi in timpul montei si pentru tineret (pentru tineret nu trebuie sa lipseasca taritele sau sroturile); Oricare ar fi regimul de hranire (furaje verzi, sucu-lente sau concentrate), vasul cu apa curata, limpede si proaspata nu trebuie sa lipseasca iepurilor. Exista iepuri care refuza la inceput sa bea apa, insa aceasta se intimpla. fiindca nu li s-a dat niciodata §i deci nu sint obisnuiy s-o consume. In cazul crescatoriilor mari, industriale, cind furajarea iepurilor se bazeaza pe concentrate, consumul aproxima-tiv de apa (in cm3 si pe timp de 24 ore) poate fi calculat dupa datele prezentate in .