Adaposturile simple, cu 3—5 boxe, asezate intrun singur rind, sint cele onai des folosite in gospodariile perso-nale. Constructia lor se face din scindura, cu peretii des-par^itori demontabili, pentru cazarea unui numar mai mare de tineret in^arcat. Ele sint suspendate pe capre de lemn sau caramizi (la 30—40 cm de sol) si daca se insta-leaza sub cerul liber sint prevazute cu un acoperis din carton asfaltat (cu inclinare spre spate si cu o streasina. mai mare in fata). Fiind usor de transportat, cele fara acoperis special se instaleaza pe timp nefavorabil sub o streasina sau sub un sopron. In lipsa de scindura, in gos­podariile personale se construiesc deseori adaposturi din chirpici. Este un material local, economic si chiar mai bun ca lemnul: vara tine racoare si iarna pastreaza caldura. In crescatoriile sistematice din cadrul unitatilor socia-liste, adaposturile se construiesc in baterii de 6—9—12 boxe, asezate in rinduri suprapuse (cu doua etaje peste rindul de jos). Constructia lor se face din scindura si sint astfel dimensionate incit sa poata fi mobile, usor de trans­portat si instalate in rinduri unul linga altul. Prin etajarea boxelor, se face economie de material si se usureaza in-grijirea si supravegherea iepurilor. Inaltimea ultimului etaj nu trebuie sa fie prea mare, sa permita ingrijitorului sa introduca mina in boxe, pentru cura^enie si furajarea iepurilor. La construirea adaposturilor etajate trebuie asigurata in primul rind o izolare perfects intre rindurile supra­puse ale boxelor, cu scopul de a evita scurgerea urinei sau caderea fecalelor din boxele superioare in cele de sub ele. Acoperirea podelelor cu carton asfaltat sau cu labia zincata nu constituie un sistem bun de izolare, deoarece costa mult, necesita repara^ii si nu inlatura com-plet neajunsurile aratate. In figura 18 s-a prezentat un adapost etajat, cu 9 boxe, dupa tipul celor folosite in crescatoriile Centrocoop.1 Podeaua fiecarei boxe este de-montabila si este formata din doua parti: in fata, dintr-un gratar din sipci de lemn (uns cu smoala si nisip), lat de 30 cm, si in spate, dintr-o raraa metalica cu plasa de sirma, lata de 40 cm.. S-a ajuns la acest sistem si la o astfel de dimensionare a podelei, cunoscut fiind ca iepu-rele sta mai mult timp spre fundul boxei si suprafata de plasa metalica trebuie sa fie mai mare. Sub podea se instaleaza o tava din tabla groasa, a carei marime co-respunde cu dimensiunile boxei si fiind mobila culiseaza pe un ghidaj de lemn, din fata spre spate, intr-un plan inclinat de 10 cm. Urina se scurge prin gratarul podelei pe aceasta tava, de unde se stringe intr-un canal colec-tor si de aid se evacueaza spre rigola din spatele ada-postului; fecalele care cad si nu se rostogolesc pe planul inclinat de dedesubt, se Indeparteaza cu o maturica, ori cle cite ori se. scoate tava afara. In timpul verii, adaposturile se instaleaza sub cerul liber si de obicei pe un teren curat, uscat si ingradit, umbrite de pomi sau de copaci si ferite de'vinturi si curen^i; orientarea lor va fi intotdeauna cu fata spre Sud- Vest si cu o alee intre ele de eel putin 5 m. In timpul iernii, adaposturile de iepuri se muta sub un sopron-re-miza, lasindu-se intre rinduri o cale de acces de 1,5 m. La nevoie, ele pot ramine pe timpul iernii sub cerul liber, insa numai asigurind iepurilor conditii corespunzatoare (se instaleaza in fata adaposturilor un paravan protector) .