Sunt constituie operatiunea de apreciere multilaterala si cit mai completa a iepurilor. Se face de mai multe ori in timpul anului: prima data la intarcarea tineretului.. apoi la virsta de 4 luni si la virsta de reproductie. Pentru iepurii adulti, bonitarea se face de obicei toamna, cind crescatorul este pus in situatia de a face o ultima clas are a. efectivelor, in vederea completarii si retinerii in erescatorie a matcii pentru anul viitor si valorificarii productiei respec­tive. Bonitarea se bazeaza pe sanatatea si starea de intretinere a iepurilor, urmarinduse in special clasarea efectivelor dupa insusirile de calitate ale tipului respectiv de pro­ductie : la iepurii pentru came: dupa conformatie, dezvoltarea regiunilor corporate si dupa greutatea vie (spor de crestere); la iepurii pentru reproductie: dupa origine, exterior, feeunditate, prolificitate, productie si descendenti; la iepurii pentru blana: dupa culoarea si desimea blamtei; la iepurii pentru par (lina): dupa gradul de acoperire a corpului cu lina, cantitatea de fire lungi si scurte si calitatea linii. La femele se urmareste in plus instinctul matern si productia de lapte, care se apreciaza dupa numarul iepurasilor intarcati la doua din cele mai numeroase fatari din cursul anului (media trebuie sa fie de eel putin 6 bucati). Bonitarea se face dupa metoda punctelor, apreciinduse iepurii dupa exteriorul rasei respective sau al tipului de productie, conform datelor de mai jos: Il-a (70—80 puncte) si a Ill-a (60—70 puncte). In urma bonitarii se formeaza nucleul de reproduce, grupa de produc1,ie si reforma. Completarea efectivului matca (de reproductie) se face anual, in proporvie de 30%, cu tine-ret de inlocuire ales de la cele mai bune femele si in spe­cial din f atarile de primavara, care totdeauna este mai bine dezvoltat. Tineretul ales in lotul de reproductie trebuie sa fie complet sanatos, bine intret;inut si sa aiba greutatea vie preva-zuta in standardul raselor respective din taita de origine.