In practica acestul sistem se folosesc adaposmrl cu boxe individuale pentru iepurii de reproduce si padocuri pen­tru tineret. Este sistemul eel mai indicat In cresterea ra­tional! a iepurilor, ca si in organizarea de crescatorii sistematice in unitatile agncoie socialiste. El inlatura unele neajunsuri ale sistemului de intretinere in captivitate (limitarea miscarilor iepurilor, iumina insuficienta etc) si ale sistemului in libertate (dificultatea observatiilor indi­viduale, tinerea unei evidente zootehnice, alegerea si po­trivirea perechilor pentru reproducer, precum si aplicarea nguroasa a masurilor sanitar-veterinare si combaterea daunatorilor). Aceasta forma de exploatare semi-intensiva gaseste o larga utilizare si in crescatoriile personale, unde deseori mcepatorii sau amatorii folosesc asa zisul „sistem combinat", adica in fata unui mic adapost de citeva boxe, destinat iepurilor-matca, se amenajeaza un mic padoc pentru tineret . Organizarea crescatoriilor mari de iepuri din unitatile socialiste dupa sistemul garenelor — limitat numai pen­tru tineretul separat pe sexe si combinat cu intretinerea iepurilor-matca in semi-captivitate (in boxe si padocuri) — constituie forma cea mai economics pentru conditiile din tara noastra.